Ładowanie

Pokaż

p.kolodziejski.art@gmail.com

Wit Stwosz – Między blaskiem a cieniem (6 zdj.)

Wit Stwosz. Między blaskiem a cieniem. Poemat heroikomiksowy to powieść graficzna (komiks) inspirowana twórczością rzeźbiarską Wita...

Zobacz więcej

Wit Stwosz. Między blaskiem a cieniem.

Poemat heroikomiksowy to powieść graficzna (komiks) inspirowana twórczością rzeźbiarską Wita Stwosza. Narracja opiera się na skontrastowaniu dwóch etapów jego życia i twórczości – krakowskiego i norymberskiego. Opowieść rozpoczyna opis wędrówki czeladnika i kształcenia się młodego rzeźbiarza. Następnie czytelnik poznaje historię związaną z otrzymaniem zlecenia i procesem tworzenia ołtarza w Krakowie. W dalszej części komiksu opisane są trudne doświadczenia mistrza Wita w Norymberdze. W tle opowieści o Stwoszu pojawiają się znaczące postacie epoki (Filip Kallimach, Kazimierz Jagiellończyk, Jakub Boner, Hans Dürer, Anna Rakuszanka, Jan Długosz, Mikołaj z Lejdy i inni), co sprzyja oddaniu klimatu Krakowa i Norymbergi przełomu XV i XVI stulecia.